Wedstrijdonderdelen

bannerNKB

Wat kunt u als toeschouwer verwachten van de kampioenschappen voor boomverzorgers? Allereerst kunt u uiteraard genieten van de spannende strijd tussen  de deelnemers aan de Nationale Kampioenschappen voor  Boomverzorgers. Gedurende de dagen worden de volgende wedstrijden gehouden.

Op het terrein zijn ook een kinderklim en diverse stands ingericht:

Klimkampioenschappen

Bij de klimkampioenschappen wordt er gestreden om een prestigieuze titel. De beste deelnemers die hier de meeste punten weten te behalen in de voorrondes gaan door naar de finale. Mocht een van deze drie deelnemers van buitenlandse komaf zijn, dan gaan er vier deelnemers door naar de finale.

De voorrondes bestaan uit:

NKB inzet workclimb

Workclimb

De deelnemer legt een parcours af in de boom. Hij of zij start bovenin. Via een door hemzelf te bepalen route moet hij/zij verschillende opdrachten vervullen. Zo moet er een bel aangeraakt worden die aan het einde van een tak hangt. Als de deelnemer teveel gewicht op de tak brengt zakt het lood, dat aan de tak gebonden is, naar beneden en laat een buzzer af gaan. Dit is niet de bedoeling. Ook moet er vanuit de boom een aantal stokken op een doelwit gegooid worden. Een andere opdracht is het aantikken van de bel met een zaag op een stok. De zaag moet weer netjes op de plek teruggehangen worden. De deelnemer kan op dit onderdeel zowel punten verdienen met de onderdelen als met de snelste tijd.

NKB inzet throwline

Throwline

De deelnemer moet met een werpzakje (een veelgebruikt attribuut dat gemaakt is van een zakje gevuld met o.a. zand  aan een dunne draad) een vooraf bepaalde plaats bereiken. Hierna moet de klimlijn waar de deelnemers normaal gesproken mee omhoog klimmen aan de werplijn bevestigd worden. Als dit alles binnen de tijd lukt, verdient de deelnemer punten afhankelijk van de behaalde plaatsen en de tijd waarbinnen de onderdelen afgewerkt zijn. Dit onderdeel lijkt misschien niet heel spectaculair, maar is des te moeilijker uit te voeren.

NKB inzet footlock

Footlock

Een boomverzorger kan kiezen uit verschillende manieren om in een boom te klimmen. Een van de methodes is footlock. Deze techniek wordt vaak ook aan schoolkinderen geleerd in de gymnastieklessen. De deelnemer zit dubbel gezekerd aan de lijn, zowel met zijn eigen klimgordel als met een zekeringsgordel. De gordel wordt via een zogenoemde 'strop' gekoppeld aan de klimlijn die al in de boom hangt. De deelnemer houdt de klimlijn in een ferme greep. Dan trekt hij zijn benen op en haalt met zijn ene voet de klimlijn onder zijn andere voet door en gaat op zijn voet en de lijn staan. Vervolgens strekt de deelnemer zich uit om hogerop wederom de lijn beet te pakken en de beweging te herhalen. Dit onderdeel gaat op tijd en is zeer inspannend voor de deelnemers. Met steeds twee deelnemers die tegelijk van start gaan, gaat het hier om een echte wedstrijd. De spanning is over het algemeen dan ook om te snijden.

NKB inzet speedclimb

Speedclimb

De naam zegt het al. Via een vooraf uitgezet parcours moet de deelnemer zo snel mogelijk boven zien te komen. Ditmaal alleen gezekerd door middel van een zekeringstuig dat begeleid wordt door een vrijwilliger bovenin de boom. De deelnemer klimt dus vrij. Bij sommige deelnemers kan zelfs gesproken worden van naar boven rennen. Ook dit is een spectaculair onderdeel om te zien.

NKB inzet rescueclimb

Rescueclimb

Red een (gewonde) collega uit de boom. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een boomverzorger moet niet alleen uitstekend voor een boom kunnen zorgen, maar ook in noodsituaties weten hoe te handelen als een collega niet meer zelfstandig naar beneden kan komen. Er is een dummy als slachtoffer en een vrijwilliger bovenin de boom, praat en antwoordt namens de dummy. De deelnemer moet vanaf de grond constateren wat er aan de hand is, hoe de conditie van de boom is én de situatie van het slachtoffer inschatten. Fictief worden de alarmdiensten gewaarschuwd en maatregelen getroffen om de gewonde collega te redden. Snel maar veilig klimt de deelnemer naar boven naar de gewonde, om daarna de collega op een veilige manier naar beneden te brengen. Dit is een moeilijk wedstrijdonderdeel dat altijd boeiend blijft om naar te kijken.

NKB inzet finale

Finale

Uiteindelijk is na veel rekenwerk bekend wie de drie of vier finalisten zijn. Zij mogen de Masterclimb uitvoeren. In de Masterclimb zijn de diverse voorrondes gecombineerd met uitzondering van de Rescueclimb. De deelnemer moet zelf zijn klimlijn in de boom brengen. Dit kan bijvoorbeeld met een werpzakje. Daarna moet de deelnemer zo snel mogelijk naar boven op een veilige, gezekerde manier. In de boom moet een aantal opdrachten vervuld worden, net  zoals in de Workclimb. De handigheid en techniek van de Speedclimb komen hierbij van pas, ware het niet dat de deelnemer nu via zijn eigen materiaal gezekerd is. De finalist die hier de meeste punten weet te behalen wordt Nederlands Klimkampioen en mag Nederland vertegenwoordigen op de Wereldkampioenschappen.

NKB inzet kinderen

Kinderen

Ook aan de kleine mensen onder ons is gedacht. Voor hen is er een speciale kinderboom. Onder deskundige begeleiding en met voor hen passend materiaal, mogen ze zelf ervaren hoe het is om boomverzorger te zijn. Dit is altijd een populair en druk bezet onderdeel van deze kampioenschappen. Een kleine file voor deze boom, die erg gezellig is, is dan ook niet ongebruikelijk.

NKB inzet stands

Stands

Heeft u tijdens het bekijken van de deelnemers de behoefte uw benen te strekken, dan kunt u langs de diverse stands lopen. De standhouders willen u graag informeren over hun producten en diensten. Uiteraard kunt u ook genieten van de prachtige locatie.

NKB inzet vtawedstrijd

BVC wedstrijd

De BVC is de afkorting voor Boomveiligheidscontrole. De boomverzorger kan systematisch beoordelen of een boom verhoogd gevaar oplevert voor de omgeving. De boomverzorger kijkt hierbij naar zichtbare gebreken aan de wortel(aanzetten), stam en takken. Vervolgens beoordeelt de boomverzorger of deze het afbreken van takken of het omvallen van de boom kunnen veroorzaken en beoordeelt de boomverzorger hoe groot de kans op schade of letsel is. Op plaatsen waar veel mensen komen of verblijven is de kans op letsel groter dan op rustige locaties.

Met al deze informatie neemt de boomverzorger een beslissing wat er met de boom gebeurt. Dit kan zijn dat de boom helemaal goed is of dat de boom nader onderzocht moet worden met speciale apparatuur, of dat de frequentie van de Boomveiligheidscontrole verhoogd wordt (b.v. elk jaar), tot het laten kappen van de boom. In principe worden bijna alle bomen op publiek toegankelijke plaatsen in Nederland tenminste één maal in de vijf jaar beoordeeld volgens een vaste methodiek. Wel een veilig idee toch!?

Tijdens de wedstrijd gaan de deelnemers de strijd aan wie het beste de boom beoordeelt en dit  op papier overbrengt. Per boom is 15 minuten beschikbaar. In 3 kwartier lopen de deelnemers 3 bomen na. Na inlevering van de wedstrijdformulieren worden de 3 bomen met alle deelnemers nabesproken.

NKB inzet hoogwerkerCompetitie

Hoogwerker competitie

Naast het klimmend werken in bomen is een hoogwerker een machine die veelvoudig ingezet wordt binnen de boomverzorging.
Tijdens de hoogwerker competitie wordt gelet op veiligheid vaardigheid en behendigheid bij het werken met hoogwerkers. De deelnemers leggen een parcours afleggen om hun stuurmanskunsten te tonen, daarna kiest men een positie om de posten in de boom te bereiken. Degene die hierbij het snelste en het veiligste werkt scoort de meeste punten. Naast stuurmanskunsten wordt aan de deelnemers een aantal vragen gesteld over de hoogwerker hierbij kan men denken aan bv. de noodprocedure, veiligheidsvoorzieningen etc. Dit is een waardevolle toevoeging aan ons evenement en we dagen de niet klimmende boomverzorgers hiermee uit.

Bekijk de Film

YouTube